image
Arabisk post-modernisme

02-27-2013 10:45

Glemmeleken av Mohamed Berrada

På overflaten handler Glemmeleken om en marokkansk familie og medlemmenes fortel- linger om deres opplevelser under det Franske protektoratet og tiden etter uavhengigheten. Men på et dypere plan handler boken om hvor- dan vår menneskelige hukommelse skapes og hvordan det former vår forståelse av verden rundt oss. Glemmeleken har blitt kalt den første postmoderne arabiske roman, og kan minne om Marcel Prousts På sporet av den tapte tid. Gjen- nom Mohamed Berradas poetiske og detaljerte språk møter vi Hadi, hans familie og andre folk fra nabolaget og tar del i hvordan mennesker fra ulike klasser og sosiale lag kan oppfatte de samme kulturelle og politiske omveltningene helt forskjellig. Glemmeleken er en labyrint av en fortelling og demonstrerer hvordan den samme historien kan fortelles på uendelig mange måter.tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

 

Mohamed Berrada

Glemmeleken

ISBN 978-82-92618-15-8

Pris 299.-

Les mer...

Morgen- og kveldsprat av Naguib Mahfouz

02-18-2013 06:49

Morgen- og kveldsprat av Naguib Mahfouz


Naguib Mahfouz er den arabiske verdens eneste mottaker av Nobels Litteraturpris. Morgen- og kveldsprat er en av hans seneste romaner og forteller Egypts moderne historie gjennom fem generasjoner. Handlingen er lagt til Kairo og beskriver livene til tre familier fra Napoleons erobring av Egypt i 1798 og frem til 1980-tallet. Romanen er bygd opp som en bibliografisk ordbok og hver av familiemedlemmene beskrives gjennom korte karakterskisser, som gir oss et livlig portrett av Kairos og Egypts historie, sett fra mange ulike synspunkter. Her finner man alle klasser og mennesketyper, og den intrikate familiesagaen gir unik innsikt i et samfunn i voldsom forvandling. Dette er fortellingen om forandring og kontinuitet, om hvordan tradisjonelle levemåter og kulturer for- svinner, om Egypts møte med moderniteten og om hvordan Egypterne takler frigjøringen og strever for å skape en nasjonal identitet. Naguib Mahfouzs siste fortelling fra Kairo er en melankolsk hyllest til en svunnen tid og den Egyptiske ånden, og samtidig hans viktigste bidrag til den postmoderne arabiske romanen.

 

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg


Naguib Mahfouz

Morgen- og kveldsprat

ISBN: 978-82-92618-15-8

Pris 299.-

Les mer...

Saudi-Arabia Inc.

08-10-2010 22:04

Saudi-Arabia Inc.

Stig Stenslie

 

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

 

Saudi-Arabia Inc. gir innblikk i de ulike mekanismene som holder kongefamilien ved makten.

Siden dets opprettelse i 1932 har vestlige observatører gjentatte ganger spådd kongedømmets fall. Tronefølge, fall i oljeprisen, krig og terror setter alltid fart på dommedagsprofetiene. Likevel har regimet forblitt blant de mest stabile i Midtøsten, og står i så måte i skarp kontrast til de turbulente nabolandene. Sa‘ud-regimets stabilitet er av essensiell betydning langt utenfor kongdømmets grenser,
både med tanke på utviklingen i den muslimske verden og det internasjonale energimarkedet. Kombinasjonen av flere forhold forklarer regimets stabilitet. De viktigste forholdene er samholdet innad i Sa‘ud-familien, islam som kilde til politisk legitimitet, oljeinntekter og alliansen med USA.

 

Stig Stenslie har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet med analyse av politisk utvikling i Midtøsten og Asia en årrekke. Han er forfatter av blant annet Stabilitetens pris: stat og politikk i Midtøsten (med Kjetil Selvik), Stability and Change in the Modern Middle East (med Kjetil Selvik) og The Ties That Bind: Elite Integration and Regime Stability in Saudi Arabia.

Les mer...

Det Stinker av Sonallah Ibrahim

09-15-2009 06:05

Det Stinker av Sonallah Ibrahim

Oversatt av Anne Aabakken.

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

Det Stinker er romanen som forandret moderne arabisk litteratur for alltid. Ibrahim skrev romanen etter
at han ble løslatt fra Nassers politiske fengsler i 1966. Det Stinker er på mange måter den første politiske
romanen fra Egypt, og den beskriver ikke bare hvilken effekt politisk fengsling og undertrykkelse har på
det enkelte individ, men også hvordan dette påvirker hele samfunnet, noe som førte til at boken umiddelbart
ble forbudt på grunn av sitt politiske budskap. Det Stinker innleder samtidig den modernistiske epo-
ken i moderne arabisk litteratur med sitt nye konfronterende og sjokkerende språk, og den plasserer seg i
samtidens avant-garde roman gjennom sin detaljerte beskrivelser av hverdagslige hendelser samtidig som
den refererer til eksistensialismens kjedsommelighet. Det Stinker gir et sjeldent innblikk i menneskets
skjebne under Nassers diktatur.

Boken inneholder også et intervju med Sonallah Ibrahim.

Hva nå for Midt-Østen?

03-31-2009 15:28

15 år etter Oslo-Avtalen; Hva nå for Midt-Østen?

I 1993 så Oslo-avtalen dagens lys, og det som skulle være et sjeldent gjennombrudd i fredsforhandlingene mellom Palestinerne og Israel ble hurtig gjenstand for intens kritikk fra flere hold.

Program finner du her

Hvis du vil delta på konferansen vennligst følg lenken og fyll ut skjema.

Les mer...