image
Hva nå for Midt-Østen?

15 år etter Oslo-Avtalen; Hva nå for Midt-Østen?

I 1993 så Oslo-avtalen dagens lys, og det som skulle være et sjeldent gjennombrudd i fredsforhandlingene mellom Palestinerne og Israel ble hurtig gjenstand for intens kritikk fra flere hold. I de 15 årene siden den gang har Oslo-avtalen vært heftig debattert, og denne konferansen tar mål av seg å se på hvor Midt-Østen som region står i dag og hvilke implikasjoner avtalen har hatt på utviklingen i regionen, både politisk, økonomisk, sosialt, kulturelt og religiøst. Internasjonalt ledende forskere fra hele verden vil gjennom foredrag og diskusjoner belyse regionens utvikling de siste årene fra Marokko i vest til Irak i øst innenfor ulike fagdisipliner som historie, økonomi, statsvitenskap, litteratur, antropologi, sosiologi, religion, terrorisme og journalistikk.

Program finner du her

Hvis du vil delta på konferansen vennligst følg lenken og fyll ut skjema.

Tilbake