våre bøker - bilde
milepæler

Milepæler

Oversatt av Nora S. Eggen, forord av Kari Vogt

ISBN: 82-92618-01-5
Heftet, kr. 229,-

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

«Menneskeheten står i dag på avgrunnens rand.»

Milepæler er et oppgjør med vestlige ideologier og samfunnsformer, men også med de samfunnsformene som i dag kaller seg islamske. Hele verdenssamfunnet lider ifølge Qutb under en tilstand av jahiliyya – «hedenskap» eller «uvitenhet». For å befri samfunnet fra denne tilstanden og frigjøre mennesket fra å tjene andre mennesker, må en fortropp av rettroende muslimer etablere et ekte islamsk samfunn på jorden ved å engasjere seg i hellig krig. Dette samfunnet må bygge på Guds lov, shari'a. Først når dette samfunnet er etablert, er mennesket fritt.

Den egyptiske dikteren og litteraturkritikeren Sayyid Qutb (1906–66) sluttet seg til Det muslimske brorskapet i 1951 og skulle bli en av dets fremste talsmenn. Brorskapet lå i konflikt med president Nassers regime. I 1954 ble Qutb i likhet med tusener av andre muslimbrødre fengslet. I sine år i fengselet skrev han flere bøker, blant annet Milepæler (Ma'alim fil-tariq), som kom ut i 1964 og snart ble forbudt. To år senere ble Qutb henrettet, og Milepæler er blitt stående som islamismens mest omtalte kampskrift.


Milepæler i mediene:


21. desember 2004: Anmeldelse i Politiken.
12. januar 2005: Anmeldelse i Aftenposten.
4. februar 2005: Anmeldelse i Morgenbladet.

Tilbake