våre bøker - bilde
Arabisk post-modernisme

Glemmeleken av Mohamed Berrada

På overflaten handler Glemmeleken om en marokkansk familie og medlemmenes fortel- linger om deres opplevelser under det Franske protektoratet og tiden etter uavhengigheten. Men på et dypere plan handler boken om hvor- dan vår menneskelige hukommelse skapes og hvordan det former vår forståelse av verden rundt oss. Glemmeleken har blitt kalt den første postmoderne arabiske roman, og kan minne om Marcel Prousts På sporet av den tapte tid. Gjen- nom Mohamed Berradas poetiske og detaljerte språk møter vi Hadi, hans familie og andre folk fra nabolaget og tar del i hvordan mennesker fra ulike klasser og sosiale lag kan oppfatte de samme kulturelle og politiske omveltningene helt forskjellig. Glemmeleken er en labyrint av en fortelling og demonstrerer hvordan den samme historien kan fortelles på uendelig mange måter.tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

 

Mohamed Berrada

Glemmeleken

ISBN 978-82-92618-15-8

Pris 299.-

Morgen- og kveldsprat av Naguib Mahfouz

Morgen- og kveldsprat av Naguib Mahfouz


Naguib Mahfouz er den arabiske verdens eneste mottaker av Nobels Litteraturpris. Morgen- og kveldsprat er en av hans seneste romaner og forteller Egypts moderne historie gjennom fem generasjoner. Handlingen er lagt til Kairo og beskriver livene til tre familier fra Napoleons erobring av Egypt i 1798 og frem til 1980-tallet. Romanen er bygd opp som en bibliografisk ordbok og hver av familiemedlemmene beskrives gjennom korte karakterskisser, som gir oss et livlig portrett av Kairos og Egypts historie, sett fra mange ulike synspunkter. Her finner man alle klasser og mennesketyper, og den intrikate familiesagaen gir unik innsikt i et samfunn i voldsom forvandling. Dette er fortellingen om forandring og kontinuitet, om hvordan tradisjonelle levemåter og kulturer for- svinner, om Egypts møte med moderniteten og om hvordan Egypterne takler frigjøringen og strever for å skape en nasjonal identitet. Naguib Mahfouzs siste fortelling fra Kairo er en melankolsk hyllest til en svunnen tid og den Egyptiske ånden, og samtidig hans viktigste bidrag til den postmoderne arabiske romanen.

 

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg


Naguib Mahfouz

Morgen- og kveldsprat

ISBN: 978-82-92618-15-8

Pris 299.-

Saudi-Arabia Inc.

Saudi-Arabia Inc.

Stig Stenslie
tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

Saudi-Arabia Inc. gir innblikk i de ulike mekanismene som holder kongefamilien ved makten.

Siden dets opprettelse i 1932 har vestlige observatører gjentatte ganger spådd kongedømmets fall. Tronefølge, fall i oljeprisen, krig og terror setter alltid fart på dommedagsprofetiene. Likevel har regimet forblitt blant de mest stabile i Midtøsten, og står i så måte i skarp kontrast til de turbulente nabolandene. Sa‘ud-regimets stabilitet er av essensiell betydning langt utenfor kongdømmets grenser,
både med tanke på utviklingen i den muslimske verden og det internasjonale energimarkedet. Kombinasjonen av flere forhold forklarer regimets stabilitet. De viktigste forholdene er samholdet innad i Sa‘ud-familien, islam som kilde til politisk legitimitet, oljeinntekter og alliansen med USA.

 

Stig Stenslie har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet med analyse av politisk utvikling i Midtøsten og Asia en årrekke. Han er forfatter av blant annet Stabilitetens pris: stat og politikk i Midtøsten (med Kjetil Selvik), Stability and Change in the Modern Middle East (med Kjetil Selvik) og The Ties That Bind: Elite Integration and Regime Stability in Saudi Arabia.

Les mer...

Det Stinker av Sonallah Ibrahim

Det Stinker av Sonallah Ibrahim

Oversatt av Anne Aabakken.

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

Det Stinker er romanen som forandret moderne arabisk litteratur for alltid. Ibrahim skrev romanen etter
at han ble løslatt fra Nassers politiske fengsler i 1966. Det Stinker er på mange måter den første politiske
romanen fra Egypt, og den beskriver ikke bare hvilken effekt politisk fengsling og undertrykkelse har på
det enkelte individ, men også hvordan dette påvirker hele samfunnet, noe som førte til at boken umiddelbart
ble forbudt på grunn av sitt politiske budskap. Det Stinker innleder samtidig den modernistiske epo-
ken i moderne arabisk litteratur med sitt nye konfronterende og sjokkerende språk, og den plasserer seg i
samtidens avant-garde roman gjennom sin detaljerte beskrivelser av hverdagslige hendelser samtidig som
den refererer til eksistensialismens kjedsommelighet. Det Stinker gir et sjeldent innblikk i menneskets
skjebne under Nassers diktatur.

Boken inneholder også et intervju med Sonallah Ibrahim.

Les mer...

Et villet opphold mellom døsighet og søvn av Rachid El-Daif

Et villet opphold mellom døsighet og søvn av Rachid El-Daif

Oversatt av Anne Aabakken.

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg


Handlingen i Et villet opphold mellom døsighet og søvn er lagt til Libanon på 1980-tallet. Borgerkrigen raser, og
Beirut er en delt by. Fortelleren er en av få kristne som bor i den muslimskdominerte delen. Han ble alvorlig
såret i et granatangrep og er traumatisert og paranoid. Vel hjemme fra sykehuset oppdager han at slektningene
til bygårdens muslimske vaktmester har flyttet inn i leiligheten hans, og han blir således en minoritet også i sitt
eget hjem. Spørsmål som omhandler kjønn og identitet er presist skildret med Libanons skiftende nasjonale
landskap som bakteppe.
Dette er ingen lang bok, men den er innholdsrik og gir et innblikk i hvordan det er å leve i krig, og i libanesisk politikk,
religion og kultur. Boken er surrealistisk, poetisk og slett ikke uten komikk.

«Et villet opphold mellom døsighet og søvn er en av de ti arabiske romanene, utgitt i løpet av de
siste to tiårene, som enhver student av moder- ne arabisk litteratur burde kjenne til.» 
Anton Shammas
Professor, University of Michigan

Les mer...

Innsjøens larm  av Mohamed El-Bisatie

Innsjøens larm av Mohamed El-Bisatie

Oversatt av Anne Aabakken.

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

Fra innsjøen dukker plutselig en gammel fisker opp på stedet. Han tar seg av en kvinne og hennes tvillinger. Selv om han ikke forteller noe om seg selv, så får han henne til å fortelle om sitt eget turbulente liv.

Les mer...

Kjærlighet i eksil av Bahaa Taher

Kjærlighet i eksil av Bahaa Taher

Oversatt av Gunvor Mejdell.

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

Fortelleren i denne romanen er en egyptisk journalist. Han oppholder seg i Europa i selvpålagt eksil, som et resultat av at han er nyskilt og har en konflikt med ledelsen i avisen han jobber for. Samtidig som spenningen øker i det israelokkuperte Sør-Libanon, innleder han et forhold til en ung østerriksk kvinne. Boken tar opp temaer som eksil, desillusjon, knuste drømmer, anger og kjærlighetens forløsende kraft

Les mer...

Sinan Antoon

'idsja:m av Sinan Antoon

Oversatt av Anne Aabakken.

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

Boken gir et innblikk i hvordan det er å leve i et undertrykkende regime og hvordan denne undertrykkelsen kommer til uttrykk. Hovedpersonen er en ung innsatt og vi får høre om tilværelsen i fengselet.

Les mer...

TØRT BRØD-GRIPENDE ROMAN FRA MAROKKO

TØRT BRØD-GRIPENDE ROMAN FRA MAROKKO


tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg


Tørt brød er Mohamed Choukris klassiske roman som representerer og beveger en
hel generasjon Nord-Afrikanere.

Les mer...

Finkelstein

Til Israels forsvar?

Oversatt av Egil Fredheim.

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

Finkelstein er aktuell med boken "Til Israels forsvar? Om historieforfalskning og misbruk av antisemittismebegrepet."

Les mer...

Osama Bin Laden

Osama Bin Laden


tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg


KOMMER! En samling av Osama Bin Ladens brev og taler de siste 12 årene.

Les mer...

JEG SÅ RAMALLAH AV MOURID BARGHOUTI

JEG SÅ RAMALLAH AV MOURID BARGHOUTI

Oversatt av Anne Aabakken

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

POETISK OM FORDRIVELSE FRA PALESTINA

• Vinner av Naguib Mahfouz’ litteraturpris 1997.

Les mer...

jødestaten bilde

Adama av Turki al-Hamad

Oversatt av Anne Aabakken

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

Atten år gamle Hisham er idealist og litt naiv. Han forguder sin fromme mor og lengter etter en kikk bak sløret til nabojenta. Hisham elsker litteratur og leser alt fra Supermann til forbudte marxistiske tekster, og han bruker stadig mer tid på å utvikle sine politiske ideer og idealer. Hjemlandet hans, Saudi-Arabia, preges av indre konflikter, og kulturen slites mellom tradisjoner og modernitet. Hisham opplever paradoksene ved å leve i et samfunn der de forbudte gledene florerer til tross for et undertrykkende statsapparat

Les mer...

jødestaten bilde

Jødestaten av Theodor Herzl

Oversatt av Sverre Dahl, forord av Håkon Harket

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

Den ungarskfødte juristen, forfatteren og journalisten Theodor Herzl (1860–1904) var grunnleggeren av den politiske sionismen, og hans betydning for dannelsen av staten Israel kan knapt overvurderes. Det var jødeforfølgelsene i Europa og Russland i siste halvdel av 1800-tallet som overbeviste Herzl om nødvendigheten av å opprette et eget nasjonalhjem for jødene

Les mer...

milepæler

Milepæler

Oversatt av Nora S. Eggen, forord av Kari Vogt

tl_files/lsp-forlag/layout_images/kjop2.jpg

«Menneskeheten står i dag på avgrunnens rand.»

Les mer...